ปฏิทินงานแสดงสินค้า

พลังแห่งงานแสดงสินค้า เพื่อการเจรจาธุรกิจ

เชิญร่วมเป็นเจ้าของพลังแห่งเครื่องมือทางการตลาดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด กับงานแสดงสินค้าคุณภาพ ที่เราจัดขึ้นมอบโอกาสทางธุรกิจในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม อาทิ:

  • เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการ: “เมทัลเล็กซ์ (METALEX)” และ “เมทัลเล็กซ์ เวียดนาม (METALEX Vietnam)”

  • อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุน: “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป (Manufacturing Expo)”, “อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ (InterPlas Thailand)”, “อินเตอร์โมลด์ ไทยแลนด์ (InterMold Thailand)”, “ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง (Automotive Manufacturing)”, “ แอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี (Assembly and Automation Technology)”, “เนปคอน ไทยแลนด์ (NEPCON Thailand”, “เนปคอน เวียดนาม (NEPCON Vietnam)”, “เวียดนาม แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป (Vietnam Manufacturing Expo)”, “อินดัสเทรียล คอมโพเน้นทส์ แอนด์ ซับคอนแทร็คติ้ง (Industrial Components & Subcontracting)” และ “เซอร์เฟส แอนด์ โคทติงส์" (Surface & Coatings)”

  • การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม: “จีเอฟที (GFT)”