ปฏิทินงานสัมมนาปี 2560


DATE VENUE FUNCTION
17 May 2017
ณ ห้องอู่ทอง
โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เนปคอน ฟอรั่ม 2017
“มุ่งสู่โรงงานอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์ - ต่อยอด อยู่รอด อย่างยั่งยืน”
ร่วมจัดโดย สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ECEA) และ
บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด
25 May 2017
ห้องแกรนด์ฮออล์ 203
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
GFT FORUM 2017
“สร้างแบรนด์สร้างธุรกจิให้ตดิตลาด ในยุคโซเชียลมีเดียบูม : สร้างสรรค์แนวคิด ขยายโอกาสธุกิจ พิชิตการตลาดนอกกรอบ”
As of April 26, 2017.
Remark : The Organizer reserves the right to change the function without prior notice.